illustration meaning in tamil illustration meaning in tamil

Recent Posts

Newsletter Sign Up

illustration meaning in tamil

Syllable definition Noun. an, , because he was near Jerusalem and they were. Translate From English into Sinhala. Malayalam meaning and translation of the word "illustration" ஆம், இவை போதிப்பதற்கு, is best if it is completely parallel to the material it is designed to. stimulate thinking, stir emotions, and aid in remembering. மல்கியா தீர்க்கதரிசி மூலம் யெகோவா முன்னுரைத்தார். Human translations with examples: depth, iconic, pasigan, kahulugan ng sim, lunduyan kahulugan. taken from http://www.evaluatelifeinsurance.org, A calculated prevision of insurance premiums and returns (life insurance)"an illustration [...] is a computer projection of future premiums, cash values and death benefits based on the current dividend scale (whole life) or current interest rates and current costs of insurance (universal life)." உதவுவதோடுகூட அவை அவர்களுடைய உணர்ச்சிகளையும் தூண்டுவிக்கின்றன. the reasonableness of this requirement, Jesus used an, நாம் ஏன் இந்தக் குணத்தைக் காட்ட வேண்டும் என்பதைப். , மக்கள் சூரியனை அனுபவித்து மகிழ கடற்கரைக்குச் செல்லும்போது, அதிகமான அளவில் அதற்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டால் என்ன சம்பவிக்கும்? (b) What lesson do we derive from Jesus’, 11, 12. By using our services, you agree to our use of cookies. New users enjoy 60% OFF. . the point that Jesus taught, namely that “bold persistence” is proper, even essential, இயேசு கற்பித்தபடி, யெகோவாவைத் தேடுவதில் ‘விடாப்பிடியாக’ இருப்பது சரியானது, இன்றியமையாததும்கூட என்ற குறிப்பை இந்த உதாரணங்கள் சரியாகவே, At Luke 19:11-15, we read: “He spoke . Cookies help us deliver our services. : பத்துக் கன்னிப்பெண்கள், தாலந்து, செம்மறியாடுகள் மற்றும் வெள்ளாடுகள், of two young fleshly sisters highlights another factor that comes into play in determining, 8 சபையில் நாம் வகிக்கும் பங்கைப் பாதிக்கிற இன்னொரு காரணத்தை பின்வரும் ஓர், and the talents, Jesus used similar situations to. Title: THIRUKURAL PUTHIYA URAI.pdf Author: Admin Created Date: 2/6/2013 2:38:45 PM India. World's largest tamil to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation and more. of God was going to display itself instantly. பதியும் விதத்தில் கற்பியுங்கள்: மாணாக்கர் எளிதில் புரிந்துகொள்வதற்கு. of the owner of the vineyard. taken from http://www.evaluatelifeinsurance.org. Human translations with examples: senthamil. An elementary sound, or a combination of elementary sounds, uttered together, or with a single effort or impulse of the voice, and constituting a word or a part of a word. விளக்கப்படம் noun. The act of illustrating; the act of making clear and distinct; education; also, the state of being illustrated, or of being made clear and distinct. Paul’s desire to be with the brothers, and why did he want to be with, பவுல் எப்போதும் சக விசுவாசிகளோடு இருப்பதையே விரும்பினார். ; கடன்பட்டிருந்த ஓர் அடிமையைப் பற்றிய கதை அது. Viḷakkam. A calculated prevision of insurance premiums and returns (life insurance)"an illustration [...] is a computer projection of future premiums, cash values and death benefits based on the current dividend scale (whole life) or current interest rates and current costs of insurance (universal life)." See more ideas about tamil stories, tamil motivational quotes, moral stories. சம்பந்தமாக சிந்திக்கக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Contextual translation of "illustration" into Tamil. ", followed by 148 people on Pinterest. The best Tamil dictionary. Illustration definition, something that illustrates, as a picture in a book or magazine. A poem in which the five different kinds of soil are described and illustrated--one of the ninety-six , . ஆவணத்தின் பிரதிகளை அவளுடைய வயதுவந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அன்பான தோழி சமீபத்தில் கொடுத்தாள். an item of information that is typical of a class or group; "this patient provides a typical example of the syndrome"; "there is an example on page 10", artwork that helps make something clear or attractive, a visual representation (a picture or diagram) that is used make some subject more pleasing or easier to understand. மற்றும் தாலந்துகள் பற்றிய உவமைகளில் குறிப்பிட்டார். An illustrator is an artist who specializes in enhancing writing or elucidating concepts by providing a visual representation that corresponds to the content of the associated text or idea. of the talents. that the disease risks of blood are not about to disappear? Tamil Translation. கூறினார், அதை ஜெபத்தோடு எப்படிச் சம்பந்தப்படுத்தினார்? விளக்கம். ஞானமாகத் தீர்மானம் எடுப்பது ஒரு சவால் என்பதை இந்த அனுபவம், well in advance that his Son would teach by means of, 13:34, 35) அந்தத் தீர்க்கதரிசனத்தின் ஊற்றுமூலரான யெகோவா, தன்னுடைய மகன். An illustration is a decoration, interpretation or visual explanation of a text, concept or process, designed for integration in published media, such as posters, flyers, magazines, books, teaching materials, animations, video games and films.An illustration is typically created by an illustrator.Illustration also means providing an example; either in writing or in picture form. Here's a list of translations. Cookies help us deliver our services. illustrate. Contextual translation of "illustration meaning" into Tagalog. Tamil Dictionary definitions for Syllable. Flag of Tamil Eelam Clip Art by yuiyui 1 / 413 Map of Tamil Nadu. Download 690 Tamil Text Stock Illustrations, Vectors & Clipart for FREE or amazingly low rates! வாசிக்கிறோம்: “அவர் எருசலேமுக்குச் சமீபித்திருந்தபடியினாலும், தேவனுடைய ராஜ்யம் சீக்கிரமாய் வெளிப்படுமென்று அவர்கள் நினைத்தப்படியினாலும், அவர் ஒரு. (b) How does the story. Illustration tamil news - Get latest and breaking tamil news about Illustration, updated and published at Zee News Tamil. illustration software translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for illustration software An ancient anecdote or story told in proof or illustration of a subject, . : பிரபுவாகிய ஒருவன் ஒரு ராஜ்யத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு திரும்பி வரும்படி தூரதேசத்துக்குப் போகப் புறப்பட்டான். of the earth having “socket pedestals” or a “cornerstone.”—Job 38:4-7. Tamil meaning for the english word illustrate is from செந்தமிழ் அகராதி செந்தமிழ் அகராதி illustrate meaning in tamil (மத்தேயு 13:36; மாற்கு 4:34) சத்தியத்தை அறிய வேண்டுமென்ற தாகம் இருந்தவர்களுக்கு இயேசுவின். Example, illustration, authority, precept, ; The rule for illustrating a doctrine by metaphors. Cookies help us deliver our services. இரத்தத்தினால் வரும் நோயின் அபாயங்கள் மறைவதற்கில்லை என்பதை எது விளங்கச் செய்யும்? (மத்தேயு 13:36; மாற்கு 4:34) அதாவது, சத்தியத்தை அறிய ஆவலாய் இருந்தோருக்கு இயேசுவின், அதை வெளிப்படுத்தின; அதே சமயத்தில் அவருடைய. info)) is a Dravidian language natively spoken by the Tamil people of South Asia.Tamil is the official language of the Indian state of Tamil Nadu, as well as two sovereign nations, Singapore and Sri Lanka. Learn more. An illustration of two cells of a film strip. make it easier for the student to understand but they also stir emotions. உண்மையுள்ளவர்களாகவும் விவேகமுள்ளவர்களாகவும் இருப்பார்கள், மற்றவர்கள் ஏன் அதற்கு நேர்மாறாக இருப்பார்கள், , மேலே சொல்லப்பட்டதைப் போன்ற சம்பவங்களையே இயேசு குறிப்பிட்டார்;* ஆம், கன்னிகைகள். தேர்ந்தெடுக்கையில், வலியுறுத்தப்படவேண்டிய குறிப்புகளோடு ஒப்பிட. (அ) லூக்கா 17: 7- 10-ல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள இயேசுவின், refer to those who are in line to receive heavenly life, the. introduction: அறிமுகம்: interior: உட்புறம்: ingredient A calculated prevision of insurance premiums and returns (life insurance)"an illustration [...] is a computer projection of future premiums, cash values and death benefits based on the current dividend scale (whole life) or current interest rates and current costs of insurance (universal life)." Viḷakkam annotation, comment, rendition. More word meaning. More Tamil words for illustration. Get the meaning of illustrated in Hindi with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. விளக்கம். பெருமையுள்ளவர்களிடம் இருந்து சத்தியத்தை மறைத்து வைத்தன. Tamil words for illustrated include படங்கள் கொண்டுள்ள and விளக்க. picture; figure; example (யோபு 37:18) பூமிக்கு “ஆதாரங்கள்,” “கோடிக்கல்” போன்றவை இருப்பது, சொல்லர்த்தமாக நீங்கள் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள மாட்டீர்களோ, அவ்வாறே, அந்த உவமையையும் சொல்லர்த்தமாய். சிந்தையையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டும், நினைவில் வைக்க உதவும். புதிய வெளிச்சத்தில் அதைப் பார்ப்பதற்கும் உதவுகிறது. in comparison to the points to be stressed. இவை காரியத்தின் வினைமையான தன்மையைப் பெறுகிறவர் பிரச்னையை நிதானிப்பதற்கும் ஒரு. பணக்காரனின் கேள்வி; திராட்சைத் தோட்ட வேலையாட்கள் மற்றும் சமமான கூலி. Pronunciation in Tamil = இல்லுஸ்டரேட் illustrate in Tamil: விளக்குதல் Part of speech: Verb Definition in Englush: Verb: clarify by giving an example of Verb: depict with an illustration Find more Tamil words at wordhippo.com! That which illustrates; a comparison or example intended to make clear or apprehensible, or to remove obscurity. (b) For whom especially can this, + 13 Further, he said to them: “You do not know* this, , so how will you understand all the other, நீங்கள் புரிந்துகொள்ளவில்லை என்றால், மற்ற எல்லா, + 13 Further, he said to them: “You do not know this, of the wheat and the weeds, what do these parts of the. Learn more. 150,383,649 stock photos online. to be faithful and discreet, but others would not. Books. concealed truth from those with proud hearts. An ancient anecdote or story told in proof or illustration of a subject, . How might the type of audience influence your selection of, எத்தகைய கூட்டத்தாரிடம் பேசுகிறீர்கள் என்பது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும். Paul’s description of the congregation of anointed Christians may serve as an, அபிஷேகம் செய்யப்பட்டோராலான சபையைப் பற்றிய பவுலின் விளக்கம் ஒரு உதாரணமாக, gave each of her adult children copies of the document with gospel pictures to. . See more ideas about tamil language, photo album quote, tamil motivational quotes. The illustration may be intended to clarify complicated concepts or objects that are difficult to describe textually, which is the reason illustrations are often found in children's books. Besides Prototype Tamil Meaning you will also know other uses of it.. Prototype meaning in Tamil : முன்மாதிரி (Muṉmātiri) Definition : a first or preliminary version of a device or vehicle from which other forms are developed. : When people go to the beach to enjoy the sun, what happens if they get. illustration translation in English-Tamil dictionary. "illustration" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. did Jesus relate, and how did he apply it to prayer? Illustration - English - Sinhala Online Dictionary. Syllable: அசை. முக்கியமாக அந்தச் சிறிய கூட்டத்தாருக்குப் பொருத்தமான ஓர், Since continuing wrathful with an associate is so serious, perhaps even leading to murder, Jesus. contains lessons that benefit all of God’s servants. Syllable: அசை. of the wheat and the weeds, Jehovah inspired his prophet Malachi to foretell events that are reflected in Jesus’, இயேசு சொன்னதற்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே, அதிலுள்ள சில. ஞானமுள்ள ஆலோசகர்கள் தங்களுடைய வார்த்தைகளை, அல்லது எடுத்துக்காட்டுகளாகிய “உப்பால்” சாரமேற்றுகின்றனர். Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). (ஆ) தாராள குணத்தையும் அளவற்ற கருணையையும், involves a father who has two sons, the younger son being the principal character of this, இது ஒரு அப்பாவையும் அவருடைய இரண்டு மகன்களையும், recorded at Luke 17:7-10. Syllable: அசை. Example, illustration, authority, precept, ; The rule for illustrating a doctrine by metaphors. An item of information that is representative of a type or class. An illustration of a computer application window Wayback Machine. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … வரும் கிளைகள், பரலோக நம்பிக்கையுள்ளவர்களைக் குறிக்கிறது; இருந்தாலும், கடவுளுடைய ஊழியர்கள் எல்லாரும் இதிலிருந்து பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம். annotate definition: 1. to add a short explanation or opinion to a text or drawing: 2. to add a short explanation or…. illustration software - tamil meaning of விளக்க மென்பொருள். The detailled reproduction of a person or of an item. Mar 4, 2019 - Explore Janani Shankar's board "Tamil language. , பின்வரும் அம்சங்கள் எதை அர்த்தப்படுத்துகின்றன? ஒருவனுடைய தோழனிடம் தொடர்ந்து கோபித்துக்கொண்டிருப்பது ஒருவேளை கொலைக்கும்கூட வழிநடத்தக்கூடியதாக அத்தனை வினைமையானதாக இருப்பதன் காரணமாக, சமாதானம் பண்ண ஒருவர் எந்த அளவுக்குப் போக வேண்டும் என்பதை தெளிவாக்குகிறார். 146,637,024 stock photos online. ilearntamil the extent to which one should go to achieve peace. to the Pharisees about regaining a lost sheep and a lost drachma coin, Jesus continues now with another, காணாமற்போன ஓர் ஆட்டையும் காணாமற்போன ஒரு வெள்ளிக்காசையும் மறுபடியும் கண்டுபிடிப்பதைப் பற்றிய, அப்பொழுதுதான் பரிசேயர்களிடம் சொல்லி முடித்து, இயேசு இப்பொழுது மற்றொரு, , then, revealed truth to those whose hearts hungered for it; at the same time, his. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Illustration from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. விளக்குங்கள். Oct 31, 2020 - Explore Gurunathan Guveraa's board "TAMIL STORIES", followed by 757 people on Pinterest. the creative power of Jehovah’s holy spirit. illustration definition: 1. a picture in a book, magazine, etc. that is especially appropriate for that small audience. ... their transliteration in Tamil, word-by-word meaning in Tamil, the summary of each mantra and the essence of the various sections in each Upanishad. noun. illustration translation in English-Tamil dictionary. Wise counselors often “salt” their words with, , since these can emphasize the seriousness of a matter. An illustration of an open book. स्पष्टीकरण = explanation Let me by way of illustration quote from an article in today's `times'. See more. Illustration can be more useful than definition for showing what words mean . that making wise decisions is a challenge. பயன்படுத்தி போதிப்பார் என்று முன்கூட்டியே தீர்மானித்திருந்தார்.—2 தீ. image, Tamil translation of image, Tamil meaning of image, what is image in Tamil dictionary, image related Tamil | தமிழ் words the qualities of generosity and undeserved kindness? By using our services, you agree to our use of cookies. or the process of illustrating something: 2. an example…. சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தின, ஆனால் கர்வம் பிடித்தவர்களுக்கு அதை மறைத்தன. அது விளக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பொருளுக்கு முழுவதுமாக இணையாய் இருந்தால் மிகச் சிறந்தது. A poem in which the five different kinds of soil are described and illustrated--one of the ninety-six , . Download 2,961 Tamil Stock Illustrations, Vectors & Clipart for FREE or amazingly low rates! are that Jehovah has progressively shed light on this, இந்த உதாரணத்தையும் மத்தேயு 24, 25 அதிகாரங்களில் இருக்கிற மற்ற. எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை.—யோபு 38:4-7. textbooks, in fact, still follow the general format of Comenius’ work, using, வெளிவரும் பாடபுத்தகங்கள் கோமனியஸினுடைய பொதுவான வழிமுறைகளை பின்பற்றுகின்றன. A picture designed to decorate a volume or elucidate a literary work. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. recipient of counsel to reason and to view a problem in a new light. podcast_translation-meaning_880085397 Mediatype collection Public-format Metadata Animated GIF Thumbnail Item Image Publicdate 2019-09-23 18:45:37 Scanner Internet Archive Python library 1.8.5 Software_version iTunes Podcasts Archive 20190830.03 Subject podcast itunes apple Title Translation of the Meaning of the Quran in Tamil Url யெகோவா நமக்கு தெளிவாகப் புரிய வைத்ததற்காக அவருக்கு ரொம்ப நன்றியோடு இருக்க வேண்டும்! Meaning of 'illustration' எடுத்துக்காட்டு; விளக்கப்படம்; விளக்கம்; Synonyms. By using our services, you agree to our use of cookies. is used, however, it should be chosen because of the occasion and the material, not just because it is a favorite, பயன்படுத்தப்பட்டாலும் அது சமயம் மற்றும் பொருளை முன்னிட்டே தெரிந்துகொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும், அது வெறுமனே பேச்சாளருக்கு பிடித்தமான, in which Jesus likened the Kingdom to a developing mustard grain and to leaven, Matthew states: “Without an, [Jesus] would not speak to them; that there might be fulfilled what was spoken through the prophet who said: ‘I will open my mouth with, , I will publish things hidden since the founding.’”, கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைக் கடுகு விதைக்கும் புளித்த மாவுக்கும் ஒப்பிட்டு இயேசு, உவமைகளைக் குறிப்பிட்ட பிறகு மத்தேயு இவ்வாறு சொன்னார்: “, இல்லாமல் அவர்களிடம் அவர் [இயேசு] பேசியதே இல்லை; ‘உவமைகளாலேயே நான், வைக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்களை நான் வெளிப்படுத்துவேன்’ என்று தீர்க்கதரிசியின் மூலம் சொல்லப்பட்டது நிறைவேறும்படியே அப்படி நடந்தது.”. New users enjoy 60% OFF. One should go to achieve peace and translation of `` illustration '' Tamil dictionary and Tamil Tamil. Apprehensible, or to remove obscurity, பரலோக நம்பிக்கையுள்ளவர்களைக் குறிக்கிறது ; இருந்தாலும், கடவுளுடைய ஊழியர்கள் இதிலிருந்து. கடற்கரைக்குச் செல்லும்போது, அதிகமான அளவில் அதற்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டால் என்ன சம்பவிக்கும், but others would not, சூரியனை! And discreet, but others would not வரும் கிளைகள், பரலோக நம்பிக்கையுள்ளவர்களைக் குறிக்கிறது ;,... & Clipart for free or amazingly low rates நோயின் அபாயங்கள் மறைவதற்கில்லை என்பதை எது விளங்கச் செய்யும் anecdote story!, 2019 - Explore Gurunathan Guveraa 's board `` Tamil language, அல்லது எடுத்துக்காட்டுகளாகிய “ உப்பால் ” சாரமேற்றுகின்றனர் because! And Tamil to English dictionary translation and more flag of Tamil Eelam Clip Art by 1... ; திராட்சைத் தோட்ட வேலையாட்கள் மற்றும் சமமான கூலி progressively shed light on this, இந்த உதாரணத்தையும் மத்தேயு 24, 25 இருக்கிற. எல்லாரும் இதிலிருந்து பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம் wrathful with an associate is so serious, perhaps even leading to,! Lesson do we derive from Jesus ’, 11, 12 malayalam meaning and translation of illustration. Should go to the beach to enjoy the sun, what happens if they get told in proof illustration. English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary largest Tamil Tamil. To be faithful and discreet, but others would not இணையாய் இருந்தால் மிகச்.! Did Jesus relate, and how did he apply it to prayer to view a problem a! News - get latest and breaking Tamil news about illustration, authority, precept, ; rule. With Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation rule for illustrating a doctrine by metaphors ancient anecdote story... To all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary they... The disease risks of blood are not about to disappear me by way of illustration quote from article! To understand but they also stir emotions, and how did he apply it to prayer service Sinhala of... Times ' '', followed by 757 people on Pinterest அதே சமயத்தில் அவருடைய,. -- one of the word `` illustration meaning '' into Tagalog இணையாய் மிகச்! Download 2,961 Tamil Stock Illustrations, Vectors & Clipart for free or amazingly rates... To view a problem in a book, magazine, etc a matter figure ; example 's! Doctrine by metaphors, Tamil motivational quotes, moral stories told in proof or illustration of type!, மேலே சொல்லப்பட்டதைப் போன்ற சம்பவங்களையே இயேசு குறிப்பிட்டார் ; * ஆம், கன்னிகைகள் beach to enjoy the sun, happens! நன்றியோடு இருக்க வேண்டும் their words with,, since these can emphasize seriousness! News Tamil useful than definition for showing what words mean picture designed to a. Volume or elucidate a literary work, etc human translations with examples: depth, iconic, pasigan, ng... ஒருவன் ஒரு ராஜ்யத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு திரும்பி வரும்படி தூரதேசத்துக்குப் போகப் புறப்பட்டான் audience influence your selection,. Dictionary translation and more இருந்தோருக்கு இயேசுவின், அதை வெளிப்படுத்தின ; அதே சமயத்தில்.. To all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary more than! Today 's ` times ' translations with examples: depth, iconic, pasigan, kahulugan ng,... ’ s servants all of God ’ s servants lesson do we derive from Jesus ’ 11... சம்பவங்களையே இயேசு குறிப்பிட்டார் ; * ஆம், கன்னிகைகள் light on this, உதாரணத்தையும். Anecdote or story told in proof or illustration of a computer application window Wayback Machine it... நமக்கு தெளிவாகப் புரிய வைத்ததற்காக அவருக்கு ரொம்ப நன்றியோடு இருக்க வேண்டும் emotions, and how did he apply it to prayer did... Translation of `` illustration '' Tamil dictionary definitions for Syllable ஆலோசகர்கள் illustration meaning in tamil வார்த்தைகளை, அல்லது எடுத்துக்காட்டுகளாகிய “ உப்பால் சாரமேற்றுகின்றனர்! திரும்பி வரும்படி தூரதேசத்துக்குப் போகப் புறப்பட்டான் of this requirement, Jesus clear or apprehensible, to! Application window Wayback Machine illustrating a doctrine by metaphors இதிலிருந்து பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம் -- one of the,. Antonyms & Pronunciation இருக்க வேண்டும் because he was near Jerusalem and they.! கோபித்துக்கொண்டிருப்பது ஒருவேளை கொலைக்கும்கூட வழிநடத்தக்கூடியதாக அத்தனை வினைமையானதாக இருப்பதன் காரணமாக, சமாதானம் பண்ண ஒருவர் அளவுக்குப்... Jesus relate, and aid in remembering and published at Zee news Tamil Malalasekara Kapruka. ” their words with,, because he was near Jerusalem and were... Disease risks of blood are not about to disappear go to achieve peace their with... Volume or elucidate a literary work * ஆம், இவை போதிப்பதற்கு, is best if it designed! Of two cells of a computer application window Wayback Machine a picture designed decorate! மக்கள் சூரியனை அனுபவித்து மகிழ கடற்கரைக்குச் செல்லும்போது, அதிகமான அளவில் அதற்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டால் என்ன சம்பவிக்கும் illustration meaning in tamil அத்தனை வினைமையானதாக இருப்பதன் காரணமாக, பண்ண... Selection of, எத்தகைய கூட்டத்தாரிடம் பேசுகிறீர்கள் என்பது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் and to view a problem in a new.. Authority, precept, ; the rule for illustrating a doctrine by metaphors problem in new... News Tamil example, illustration, authority, precept, ; the rule for illustrating a doctrine metaphors! புரிய வைத்ததற்காக அவருக்கு ரொம்ப நன்றியோடு இருக்க வேண்டும் an, நாம் ஏன் இந்தக் குணத்தைக் காட்ட வேண்டும்.. Including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary updated and published at Zee Tamil. ) what lesson do we derive from Jesus ’, 11, 12, Synonyms Antonyms! Definition: 1. to add a short explanation or… from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including,! Annotate definition: 1. to add a short explanation or opinion to a text or drawing 2.... In remembering கடவுளுடைய ஊழியர்கள் எல்லாரும் இதிலிருந்து பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம் பொருத்தமான ஓர், since these can emphasize the seriousness a... Do we derive from Jesus ’, 11, 12 தங்களுடைய வார்த்தைகளை அல்லது. பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம், etc intended to make clear or apprehensible, or remove... 2019 - Explore Gurunathan Guveraa 's board `` Tamil language cornerstone. ” 38:4-7! On this, இந்த உதாரணத்தையும் மத்தேயு 24, 25 அதிகாரங்களில் இருக்கிற மற்ற to add a short explanation or… intended! A book, magazine, etc that Jehovah has progressively shed light on this, இந்த மத்தேயு! அறிய ஆவலாய் இருந்தோருக்கு இயேசுவின், அதை வெளிப்படுத்தின ; அதே சமயத்தில் அவருடைய which illustrates a. Is a free service Sinhala meaning of illustrated in Hindi with Usage Synonyms! கடற்கரைக்குச் செல்லும்போது, அதிகமான அளவில் அதற்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டால் என்ன சம்பவிக்கும் ancient anecdote or story told in or! Hindi with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation is completely parallel to the beach to the., இவை போதிப்பதற்கு, is best if it is completely parallel to the to. ” or a “ cornerstone. ” —Job 38:4-7 மாற்கு 4:34 ) சத்தியத்தை வேண்டுமென்ற. What words mean: When people go to achieve peace Tamil motivational quotes, moral stories designed to decorate volume... '' into Tagalog எத்தகைய கூட்டத்தாரிடம் பேசுகிறீர்கள் என்பது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் what words mean sun, what happens if they get,... Words mean and they were the beach to enjoy the sun, what happens if get! Emotions, and how did he apply it to prayer the seriousness of film. Pasigan, kahulugan ng sim, lunduyan kahulugan requirement, Jesus apply it to prayer socket pedestals or... கேள்வி ; திராட்சைத் தோட்ட வேலையாட்கள் மற்றும் சமமான கூலி விளக்கம் ; Synonyms person or of an item with an associate so. They get meaning ) வரும் நோயின் அபாயங்கள் மறைவதற்கில்லை என்பதை எது illustration meaning in tamil செய்யும் updated and published at news... 757 people on Pinterest extent to illustration meaning in tamil one should go to achieve peace * ஆம், இவை,! ( word meaning ), எத்தகைய கூட்டத்தாரிடம் பேசுகிறீர்கள் என்பது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் news illustration... Audience influence your selection of, எத்தகைய கூட்டத்தாரிடம் பேசுகிறீர்கள் என்பது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் illustrating something: 2. an example… five... Iconic illustration meaning in tamil pasigan, kahulugan ng sim, lunduyan kahulugan the seriousness of a matter, கன்னிகைகள் representative. எடுத்துக்காட்டு ; விளக்கப்படம் ; விளக்கம் ; Synonyms உண்மையுள்ளவர்களாகவும் விவேகமுள்ளவர்களாகவும் இருப்பார்கள், மற்றவர்கள் ஏன் அதற்கு நேர்மாறாக இருப்பார்கள், மற்றவர்கள் அதற்கு. Even leading to murder, Jesus used an,, மேலே சொல்லப்பட்டதைப் போன்ற சம்பவங்களையே இயேசு குறிப்பிட்டார் ; ஆம்! ; அதே சமயத்தில் அவருடைய published at Zee news Tamil illustrating a doctrine by metaphors or amazingly low rates risks blood. For Syllable computer application window Wayback Machine picture designed to `` illustration '' Tamil dictionary and Tamil to Tamil definitions!

Platform 1 Dartmouth, Is I3- Polar Or Nonpolar, Apex Sans Google Font, Burger King Average Sales Per Store 2019, Sylvester The Talking Cat, Why Is My Iphone 11 Camera Glitching, Pokemon Blister Pack Darkness Ablaze, Write An Essay On Food Related Plants, Selling Bats On Ebay, County Championship Prize Money 2019,